آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
0 امتیاز
در برنامه نویسی توسط هم‌پرسشِ‌پارسش (493 امتیاز)
لطفا متغیر بولی را با توضیح مثال بزنید.

تشکر

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
متغیرهای بولی، متغیرهایی هستند که فقط دو مقدار صحیح true یا غلط false می گیرند.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.


...