آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+1 امتیاز
در مهندسی کامپیوتر توسط همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
برچسب گذاری دوباره توسط

واحدهای دیتا در کامپیوتر چیست؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط هم‌پرسشِ‌پارسش (493 امتیاز)
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

واحد اطلاعات در کامپیوتر از بیت (Bit) تشکیل شده است. هر بیت دو حالت 0(False) یا 1(True) دارد. هر 8 بیت تشکیل دهنده یک بایت(Byte) است. بایت یک واحد برای ذخیره سازی اطلاعات در کامپیوتر است، هر بایت می تواند 256 حالت در کامپیوتر داشته باشد. یعنی 162 است. اگر بخواهیم مقدار ذخیره سازی 2 بایت را محاسبه کنیم، می شود 216 که در نهایت 65536 عدد را می توان ذخیره کرد.

0 امتیاز
توسط همراه‌ِارشدِپارسش (146 امتیاز)
کوچکترین واحد پردازش در علم کامپیوتر ، بیت (bit) میباشد که متشکل از 0 یا1 است و این بیت ها در صورت تجمیع هر 8عدد به بایت تبدیل میشوند ، ضمنا هر 1000 بایت  یک کیلوبایت و هر 1000  کیلوبایت یک مگابابت ، هر 1000 مگابایت یک گیگابایت و هر 1000 گیگابایت یک ترابایت قلمداد میشود.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 25, 2019 در مهندسی کامپیوتر توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده می 13, 2020 در مهندسی کامپیوتر توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده می 13, 2020 در مهندسی کامپیوتر توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده می 13, 2020 در مهندسی کامپیوتر توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده می 13, 2020 در مهندسی کامپیوتر توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده می 13, 2020 در مهندسی کامپیوتر توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده می 13, 2020 در مهندسی کامپیوتر توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.


...