آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
0 امتیاز
در جهان‌گردی توسط هم‌پرسشِ‌پارسش (493 امتیاز)
EFTA با اتحادیه اروپا (EU) چه تفاوتی با دارد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)

اتحادیه اروپا به اختصار EU متشکل از 28 کشور عضو است، اما انجمن تجارت آزاد اروپا به اختصار EFTA صرفا از 9 کشور اروپایی تشکیل شده است.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 25, 2019 در جهان‌گردی توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (493 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 12, 2019 در گردشگری توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 10, 2019 در گردشگری توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده فوریه 22, 2022 در جغرافیا توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده ژوئن 6, 2021 در فناوری توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 25, 2019 در جغرافیا توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 12, 2019 در روان‌شناسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 8, 2019 در روان‌شناسی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.


...