آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+2 امتیاز
در انگلیسی توسط همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)

کلمه سوالی کجا در زبان انگلیسی چه می شود؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط هم‌پرسشِ‌پارسش (493 امتیاز)
کلمه پرسشی Where در انگلیسی به معنای کجا هست که برای مکان ها استفاده می‌شود
0 امتیاز
توسط همراه‌ِارشدِپارسش (146 امتیاز)
در زبان انگلیسی برای پرسیدن موقعیت مکانی از کلمه "where" استفاده می شود که در اول جمله قید می شود.

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده ژوئن 5, 2021 در انگلیسی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+4 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده ژوئن 2, 2020 در انگلیسی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+4 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده سپتامبر 3, 2021 در انگلیسی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده سپتامبر 3, 2021 در انگلیسی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده سپتامبر 3, 2021 در انگلیسی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.


...