آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+3 امتیاز
در رشته تجربی توسط همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
ویرایش شده توسط

واژه ها: شِبه، بعینه، بسنده، وَیله، فراز آمدن، گبر

  1. نظیر، شایسته، زره، دلاور
  2. مانند، کافی، ناله، کم عقلی
  3. عیناً، آراسته، حصار، نوعی لباس جنگی
  4. مانند، کامل، نزدیک آمدن، خفتان
کدام گزینه می تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه های زیر باشد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

معنای صحیح واژه ها به این شرح است:

شِبه: مانند، مثل، همسان، همانند

بعینه: عیناً، مانند

بسنده: سزاوار، شایسته، کافی، کامل

وَیله: صدا، آواز، ناله

فراز آمدن: رسیدن، نزدیک آمدن

گبر: نوعی لباس جنگی، خفتان (زره)

با توجه به معانی بالا و تعداد آن در هر مورد، گزینه شماره 4 پاسخ صحیح است.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده می 2, 2021 در رشته تجربی توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.


...