آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.

هیچ سوالی در عکاسی نیست

شما نیز سوالی دارید؟ کلیک کنید

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.


...