آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.

فعالیت های اخیر توسط Elena

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.


...