آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+1 امتیاز
در روان‌شناسی توسط همراهِ‌پارسش (66 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره توسط

روانشناسی فیزیولوژیک را به طور خلاصه برای من بگید.laugh

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط همراهِ‌پارسش (78 امتیاز)

فیزیولوژی به معنی علم به اعمال بدن موجودات زنده.روانشناسی فیزیولوژیک بنیاد های اصلی رفتار را به دو دسته تقسیم می‌کند: بنیاد های زیستی و دیگری بنیاد های محیطی. بنابراین فیزیولوژیک، ساختار عملکرد طبیعی دستگاه بدن در مغز می‌باشد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 8, 2019 در روان‌شناسی توسط Samane همراهِ‌پارسش (19 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده نوامبر 4, 2019 در روان‌شناسی توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.


...