آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+1 امتیاز
در ریاضی توسط همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)

عبارت جبری چیست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط هم‌پرسشِ‌پارسش (493 امتیاز)

جبر برای افزایش سرعتی و راحتی در حل مسائل به وجود آمده است. عبارت زیر را در نظر بگیرید:

sample (    ) – 4 = 8 sample 

در پرانتز چه عددی قرار می گیرد؟

پاسخ این عبارت عدد 12 است. از مقداری که داخل پرانتز است 4 عدد کم شده است و مقدار 8 را به ما می دهد. مقدار 12 به سادگی با جمع نتیجه و مقدار کسر شده به دست می آید.

در معنای لغوی جبر به معنای الزام وجود چیزی است. یعنی باید حتما مواردی که در مسئله نامشخص است الزما مشخص باشد تا مسئله صحیح باشد. در مسئله بالا جای پرانتز الزاما باید چیزی باشد تا عبارت صحیح باشد.

مجهول چیست؟ مواردی که در مسئله نامشخص است را مجهول می نامیم. در مسئله فوق پرانتز مجهول است.

در جبر به جای استفاده از علامت های پرانتز و طولانی شدن مسئله، از حروفی مانند x, y و z استفاده می شود. مانند:

sample x – 4 = 8 sample 

حرف x به معنای مجهول است.

متغیر چیست؟ متغیر همان مجهول است بدلیل اینکه به جای x در مسائل مختلف هر چیزی می تواند باشد و مجهول ها تغییر پذیر هستند به آن متغیر هم می گویند.

چرا از حروف استفاده می شود؟ بدلیل اینکه استفاده از پرانتز یا کلمات منجر به طولانی شدن عبارت می شود و استفاده از حروف منجر به سادگی و کوتاهی عبارت است.

چگونه این مسئله حل می شود؟

sample X – 4 = 8  sample 

sample X = 12  sample 

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 15, 2019 در ریاضی توسط Mahdi همراهِ‌پارسش (48 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 15, 2019 در ریاضی توسط Mahdi همراهِ‌پارسش (48 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده می 15, 2020 در ریاضی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 6, 2019 در ریاضی توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (493 امتیاز)

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.


...