آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
0 امتیاز
در برنامه نویسی توسط همراهِ‌پارسش (48 امتیاز)
لطفا راجب عملگرهای افزایشی وکاهشی در زبان ++c وکاربرد ان بیشتر توضیح دهید.

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط همراهِ‌پارسش (30 امتیاز)

در زبان برنامه نویسی CPP عملگر افزایشی از طریق دو علامت مثبت ++ و عملگر کاهشی از طریق دو علامت منفی -- مشخص می شود. عملگرافزایشی اگر در کنار عدد 2++ آید، به معنای افزایش یک واحد است و در خروجی به ما عدد 3 را خواهد داد. عملگرکاهشی اگر در کنار عدد 2-- آید، به معنای کاهش یک واحد از 2 است، یعنی در خروجی به ما عدد 1 را خواهد داد. زمانی که ما دارای یک متغیر باشیم پس یا پیش گذاشتن علایم ++ و -- تفاوتی ندارد. اما در حالتی که بیش از یک متغیر داشته باشیم این عملگرها تقدم پیدا می کنند و تحت عنوان پیش افزایشی و پس افزایشی یا پیش کاهشی و پس کاهشی یاد می شوند.

عملکرد عملگر
پیش افزایشی n + +
پس افزایشی + + n
پیش کاهشی n - -
پس کاهشی - - n

0 امتیاز
توسط همراه‌ِارشدِپارسش (146 امتیاز)
هرگاه در برنامه نویسی ، نیاز داشتیم از کانتر (شمارنده) استفاده نماییم ، مثلا شمارش تعداد کاربران ثبت شده (از 1 شروع شده و به ازای هر ثبت یک عدد به این عدد اضافه می شود) از این عملگر افزایشی (++) استفاده میشود و بالعکس اگر متناسب با نیاز ما ، کاهش یک متغییر مد نظر بود( مثل تعداد کاربران پس از هر حذف از لیست) از عملگر کاهشی (--) استفاده میشود.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.


...