آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+2 امتیاز
در آیین‌نامه رانندگی توسط همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)

در تعاریف آموزشی آیین نامه راهنمایی و رانندگی تعریف آزادراه چیست؟

در آیین نامه راهنمایی و رانندگی تعریف آزادراه چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ
در پاسخ به سوال شما، راهی که خطوط رفت و برگشت آن از یکدیگر جدا است و هیچگونه تقاطع همسطحی ندارد و به ورود یا خروج محدود است. در تعریفی دیگر آزادراه راهی است که حداقل دو خط اتومبیل و یک شانه به حداقل عرض 3 متر برای هرطرف و برگشت است. دو طرف آن حصار دارد و در تمام آزادراه از یکدیگر جدا است. ارتباط آزاد راه فقط با راه فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تامین می شود و هیچ راهی آن را قطع نمی کند.

سوالات مشابه

0 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده دسامبر 2, 2019 در آیین‌نامه رانندگی توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (493 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 6, 2019 در ریاضی توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (493 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 17, 2019 در انگلیسی توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (493 امتیاز)

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.


...