آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+1 امتیاز
در فارسی توسط همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
معنی تناسخ چیه؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط همراهِ‌پارسش (52 امتیاز)

تناسخ به این معناست که انسان ها پس از مرگ، مجددا در همین دنیا به شکل انسان های دیگر متولد می شوند. از اعتقادات ادیانی مانند دائو، بوداگرایی، هندوگرایی، مانوی، برهمایی و... بر این باور هستند.

0 امتیاز
توسط همراه‌ِارشدِپارسش (146 امتیاز)
همانگونه که در دین اسلام ، مسلمانان عقیده به دمیده شدن روح در انسان در هنگام تولد و جدا شدن روح از بدن در هنگام مرگ و انتقال آن به برزخ اعتقاد دارند ، در برخی ادیان و نظریه ها ، نظریه تناسخ مطرح شده است که در آن اشخاص بر این باور هستند که انسان پس از مرگ ، مجددا به همین دنیا باز میگردد و در کالبدی دیگر (یک انسان یا حیوانی دیگر) حیات خود را ادامه می دهد و اینگونه است که عدالت برپا می شود. این نظریه تناسخ نام دارد

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 30, 2019 در فارسی توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
+1 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 26, 2021 در فارسی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 30, 2019 در فارسی توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (493 امتیاز)
+6 امتیاز
4 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.


...