آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+1 امتیاز
در فارسی توسط همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
کلمه تابو به چه معناست؟

3 پاسخ

+1 امتیاز
توسط همراهِ‌پارسش (52 امتیاز)

تابو به معنای منع و تحریم اجتماعی کلمه، عبارت، موضوعی، رسم، مذهب، آیین یا... در جامعه است که ممنوع و نکوهش‌پذیر(حقیر) شده است.

مثلا در برخی جوامع صحبت از مسائل جنسی از این دست موارد است.

+1 امتیاز
توسط همراهِ‌پارسش (96 امتیاز)
تابو تلفظ فارسی کلمه taboo در انگلیسیه که به معنی چیزی یا کاری است که از نظر عرفی و مذهبی نهی شده یا حرام شمرده شده دقیقا مثالی که کاربر قبلی هم زدن هم درسته.
0 امتیاز
توسط همراه‌ِارشدِپارسش (146 امتیاز)
تابو اصطلاحی است که به یک رفتار و یا اتفاقی اتلاق می گردد که در یک جامعه یا فرهنگ ، غلط و غیر متعارف شناخته می شود ، لذا در صورتی که توسط آن جامعه این اتفاق و یا رفتار شکل گرفت و پذیرفته شد ، اصطلاحا گفته می شود که این تابو شکسته شد.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 30, 2019 در فارسی توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 26, 2021 در فارسی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 30, 2019 در فارسی توسط asal هم‌پرسشِ‌پارسش (493 امتیاز)
+6 امتیاز
4 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.


...