آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.
+1 امتیاز
در فارسی توسط همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
کلمه تهاتر در فارسی به چه معناست؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط همراهِ‌پارسش (52 امتیاز)
تهاتر به معنای بی حساب شدن در یک امری است. تا اندازه ای که دِین طرفین تا اندازه ای با هم برابری کند. باید دو شخص در برابر هم بدهکار و طلب کار باشند.
0 امتیاز
توسط همراه‌ِارشدِپارسش (146 امتیاز)
تهاتر در اصطلاح بازار و داد و ستد ، به یِر به یِر کردن بدهکاری و بستانکاری بین 2 طرف اتلاق می شود ، به این شکل که در ازای تحویل یک کالا ، به ارزش همان کالا ، شخص مقابل کالایی را اهدا کند و بدین ترتیب یک معامله بدون انتقال وجه نقد بین 2 طرف شکل گرفته است

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دسامبر 26, 2021 در فارسی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 30, 2019 در فارسی توسط behnam همیارِارشدِپارسش (5.5k امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
+1 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 15, 2019 در فارسی توسط Manii همراه‌ِارشدِپارسش (108 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده فوریه 24, 2022 در فارسی توسط Azita هم‌پرسش‌ِارشدِپارسش (1.1k امتیاز)

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.


...